Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η δεντροφύτευση στη Γάλυπε Πεδιάδος


Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η δεντροφύτευση στη Γάλυπε Πεδιάδος, από τον 1ο Κ.Σ. Ηρακλείου, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Γάλυπε Πεδιάδος

Share on Google Plus