Αναγνώριση Ελληνικών Ιχνηλατών στο Ηράκλειο

Το Σάββατο 11 και Κυριακή 12 Γενάρη 2020, στο Ηράκλειο της Κρήτης, πραγματοποιήθηκε διήμερη εκδήλωση για τον ΕΙ από τον ΟΦΕΙ σε συνεργασί...