Κατασκευή κλωβών προσαρμογής για την ομαλή ένταξη των περδικών


Με την στενή συνεργασία και υποστήριξη της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Κρήτης και Δωδεκανήσου ο 1ος ΚΣ Ηρακλείου προχωρά σε σωστή μελέτη και κατασκευή κλωβών προσαρμογής για την ομαλή ένταξη των περδικών στο φυσικό τους περιβάλλον. 

Απαραίτητη προϋπόθεση ο σεβασμός όλων μας για να έχει ξανά η πέρδικα μια πλούσια παρουσία και σωστή αναπαραγωγή στα Κρητικά βουνά

Share on Google Plus