Συνάντηση των Δ.Σ. των Κ.Σ. του Νομού Ηρακλείου με θέμα τις ζώνες εκπαίδευσης


 

Με πρωτοβουλία του 1ου κυνηγετικού συλλόγου Ηρακλείου Κρήτης, πραγματοποιήθηκε στο χώρο του εκγυμναστηρίου που αυτός διαθέτει, συνάντηση του συνόλου των κυνηγετικών συλλόγων του νομού Ηρακλείου. Σκοπός της συνάντησης ήταν η συζήτηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα μέλη σήμερα. Συγκεκριμένα:
  1. Συζητήθηκε η δημιουργία νέων ζωνών εκγύμνασης των κυνηγετικών σκύλων, διότι οι υπάρχουσες υποδομές δεν επαρκούν σε αριθμό ενώ είναι και αναποτελεσματικές. Επιπρόσθετα,τα μέλη των συλλόγων αναγκάζονται να διανύουν μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις, της τάξεως των 50-100 χιλιομέτρων, με σκοπό την καλύτερη εκγύμναση των τετράποδων συντρόφων τους.
  2. Αποφασίστηκε η κοινή επίσκεψη όλων των κυνηγετικών συλλόγων στη Διεύθυνση Δασών προς συζήτηση των κοινών θεμάτων/προβλημάτων που τους απασχολούν. 
Σύντομα τα αποτελέσματα από την ήδη προγραμματισμένη επίσκεψη στο Δασαρχείο


Share on Google Plus