ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ: Νέα αναστολή Εκλογών και Συνελεύσεων – Παράταση θητείας Διοικητικών Συμβουλίων

 


Την αναστολή των καταστατικών διαδικασιών στις Κυνηγετικές Οργανώσεις (Γενικών Συνελεύσεων και εκλογικών διαδικασιών) και την παράταση της θητείας των υφιστάμενων Διοικητικών Συμβουλίων αποφάσισε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Πιο συγκεκριμένα, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση του κ. Αμυρά με την οποία προβλέπεται ότι:

1. Οι Γενικές Συνελεύσεις όλων των βαθμίδων των αναγνωρισμένων και συνεργαζόμενων με την Πολιτεία Κυνηγετικών Οργανώσεων, που δεν έχουν συνέλθει και τελεστεί εντός του τρέχοντος έτους, όπως προβλέπεται από τα ενιαία εγκεκριμένα καταστατικά τους, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και των συνεχιζόμενων έκτακτων μέτρων και ρυθμίσεων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του, αναστέλλονται μέχρι

  • την 31.3.2022 για τους Κυνηγετικούς Συλλόγους,
  • την 30.4.2022 για τις Κυνηγετικές Ομοσπονδίες και
  • μέχρι την 31.5.2022 για την Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος.

2. Παρατείνεται από τη λήξη της, η θητεία των υφισταμένων Διοικητικών Συμβουλίων τους μέχρι την τέλεση των Γενικών Συνελεύσεων με αρχαιρεσίες, σύμφωνα με το εγκεκριμένο καταστατικό τους, ήτοι:

  • μέχρι τον Απρίλιο του 2022 για τους Κυνηγετικούς Συλλόγους,
  • μέχρι τον Μάιο του 2022 για τις Κυνηγετικές Ομοσπονδίες και
  • μέχρι τον Ιούνιο του 2022 για την Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος.
Share on Google Plus