Ασφάλεια κυνηγών 2021-2022

 


 Ο 1ος Κυνηγετικός Σύλλογος Ηρακλείου, ζητεί προσφορές για την ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης και προσωπικού ατυχήματος των Μελών του για την κυνηγετική περίοδο από 1-8-2021 έως 31-7-2022.

   Ελάχιστα όρια κάλυψης καθορίζονται σύμφωνα με την αριθμ.79670/2968/1-7-1992 απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας, ως εξής:

1ον.Κάλυψη όλων των Μελών ανεξαρτήτως επαγγέλματος π.χ. Μισθωτοί και  

       συνταξιούχοι  (ειδικά για τους συνταξιούχους που δεν προβλέπεται)  

2ον:Κάλυψη κυνηγών ηλικίας άνω των 65 ετών εφόσον διαθέτουν νόμιμη άδεια  

       κυνηγίου

3ον:Στην προσφορά θα αναφέρεται ότι η ασφάλεια θα καλύβει τον κυνηγό από την

       Ώρα που θα πληρώσει την άδεια και θα εκτυπωθεί η απόδειξη

4ον:Για τα κυνηγετικά σκυλιά

Α΄.ΚΑΛΥΨΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ

1.Θάνατος ή σωματικές βλάβες                                      €                 17.608,00

2.Υλικές ζημιές                                                               €                   8.804,00

3.Ομαδικό ατύχημα κατά περίπτωση                              €               146.735,00

4.Συνολική ευθύνη Εταιρείας                                        €                 586.940,00

Β΄.ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

1.Θάνατος απο ατύχημα                                                €                   14.673,00

2.Μόνιμη ολική ανικανότητα                                       €                    14.673,00

3.Μερική μόνιμη ανικανότητα                                     €                    14.673,00

4.Νοσοκομειακό επίδομα κατά

   ατύχημα μέχρι 180 ημέρες                                        €                          20,54

5.Πρόσκαιρη ολική ανικανότητα απο ατύχημα           €                          20,54

6.Ιατροφαρμακευτικές δαπάνες από ατύχημα             €                         880,00

   Οι προσφορές θα είναι κλειστές και  θα γίνονται δεκτές μέχρι 14 Ιουλίου 2021, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη από 09.00 έως και 12.00 πρωί στα γραφεία του Συλλόγου, οδός 1878, αριθμός 35, 1ος όροφος, τηλέφωνο 2810.288272.

                         Για  το  Δ/κό  Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΟΥΛΑΣ   ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ
Share on Google Plus