Αναστολή Γενικών Συνελεύσεων και Αρχαιρεσιών των Κυνηγετικών Οργανώσεων

 


Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης απόφαση που την υπογράφει ο υφυπουργό περιβάλλοντος κ. Αμυράς με την οποία αναστέλλονται οι Γενικές Συνελέυσεις και Αρχαιρεσίες των Κυνηγετικών Οργανώσεων μέχρι τις 31/12/2021. Πιο συγκεκριμένα :

1. Οι Γενικές Συνελεύσεις όλων των βαθμίδων των αναγνωρισμένων και συνεργαζόμενων με την Πολιτεία Κυνηγετικών Οργανώσεων, που δεν έχουν συνέλθει και τελεστεί εντός του τρέχοντος έτους, όπως προβλέπεται από τα ενιαία εγκεκριμένα καταστατικά τους, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και των συνεχιζόμενων έκτακτων μέτρων και ρυθμίσεων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του, αναστέλλονται μέχρι τις 31.12.2021 από της δημοσίευση της παρούσας και παρατείνεται η θητεία των υφισταμένων Διοικητικών Συμβουλίων τους για ίδιο χρονικό διάστημα.

2. Κατ’ εξαίρεση για το τρέχον έτος και για τις περιπτώσεις των Κυνηγετικών Οργανώσεων που εμπίπτουν στην παράγραφο 1 οι απολογισμοί του προηγούμενου έτους 2020 και οι προϋπολογισμοί του επόμενου έτους 2021, συντάσσονται από το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνονται με πράξη της άμεσα εποπτεύουσας αυτών Δασικής Αρχής.

3. Οι άμεσα εποπτεύουσες τις Κυνηγετικές Οργανώσεις Δασικές Αρχές πραγματοποιούν άμεσα τους προβλεπόμενους οικονομικούς και διαχειριστικούς ελέγχους.

4. Τυχόν επιβολή πρόσθετης για τις Κυνηγετικές Ομοσπονδίες ή έκτακτης εισφοράς για τους Κυνηγετικούς Συλλόγους, αποφασίζονται από τα υφιστάμενα Διοικητικά Συμβούλια αυτών και εγκρίνονται από την άμεσα
εποπτεύουσα Αρχή, στο πλαίσιο έγκρισης του Προϋπολογισμού του επομένου έτους 2021.

Η ισχύς της παρούσας άρχεται από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δείτε ΕΔΩ το ΦΕΚ

Share on Google Plus