Επίσημη η επανέναρξη του ΚΥΝΗΓΙΟΥ!

 


Όπως φαίνεται η κυβέρνηση εισάκουσε την εισήγηση των λοιμοξιολογων σχετικά με την εξαίρεση απαγόρευσης μετακίνησης των κυνηγών. Το κυνήγι επιστρέφει στην καθημερινότητά μας και με τη βούλα, καθώς πέρασε τροπολογία, η οποία επιτρέπει από σήμερα την άσκηση θήρας και αλιείας, υπό όρους:

- Μετακίνηση κυνηγών ή αλιέων για την άσκηση θήρας / αλιείας υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Η εν λόγω μετακίνηση πραγματοποιείται αποκλειστικά εντός της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, ή εξαιρετικά στην περίπτωση της Αττικής εντός των ορίων της Περιφέρειας, συμμετοχή μέχρι και δύο (2) ατόμων κυνηγών/ αλιέων για λόγους ασφαλείας, εφαρμογή όλων των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης δραστηριότητας.

Για την μετακίνηση κυνηγών απαιτείται βεβαίωση κίνησης (sms ή χειρoγραφη βεβαίωση κίνησης) και άδεια θήρας που βρίσκεται σε ισχύ.

Share on Google Plus