ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020
   ΙΟΥΛΙΟΣ     ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ       ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ        ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

   ______          06-08-2020 &                _____               08-10-2020
23-07-2020      27-8-2020               17-09-2020                 ______           

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ         

 05-11-2020               

ΩΡΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 10.00π.μ. στη Δ/νση Δασών Ηρακλείου και  θα διεξάγονται πάντοτε ημέρα Πέμπτη

Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στις εξετάσεις να καταθέσουν σχετική αίτηση στην Δ/νση Δασών Ηρακλείου ή στον 1ο Κυνηγετικό Σύλλογο Ηρακλείου

     Το περιεχόμενο των εξετάσεων συνδέεται με την απόκτηση βασικών γνώσεων για την ασφαλή άσκηση της κυνηγετικής δραστηριότητας, τη δυνατότητα αναγνώρισης των θηραμάτων, τη γνώση των περί θήρας διατάξεων και των ελεγκτικών τους οργάνων καθώς και την τήρηση των νομικών και διοικητικών υποχρεώσεων των κυνηγών. Τα ανωτέρω αποτυπώνονται σε φύλλα απλών ερωτήσεων, τύπου προτυπωμένου "ερωτηματολογίου" πολλαπλών επιλογών.
     Το κάθε φύλλο ερωτηματολογίου περιλαμβάνει 20 ερωτήσεις. Σε κάθε ερώτηση αντιστοιχούν περισσότερες από μία επιλογές απαντήσεων, εκ των οποίων ο εξεταζόμενος καλείται να επιλέξει τις σωστές.
    Ο υποψήφιος θεωρείται ότι πέτυχε στις εξετάσεις εφόσον απαντήσει σωστά σε 17 από τις 20 ερωτήσεις.
     Οι εξεταζόμενοι θα πρέπει να φέρουν μαζί τους δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο πιστοποιεί την ταυτότητά τους.
Στους διαγωνιζόμενους που συμμετέχουν επιτυχώς στις εξετάσεις θα χορηγείται βεβαίωση, από τη Δ/νση Δασών Ηρακλείου απαραίτητη για την έκδοση της άδειας θήρας.

Για το ερωτηματολόγιο επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Συλλόγου μας: 

Kynigetikos1@gmail.com

Τηλέφωνο Συλλόγου: 2810 288272
Share on Google Plus