ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΗΡΑΣ 2020-2021


ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2020 – 2021Στη σελίδα αυτή καταχωρούνται όλες οι αποφάσεις (υπουργικές, δασικών υπηρεσιών, κ.λπ.) που αφορούν τις ρυθμίσεις θήρας της νέας κυνηγετικής περιόδου 2020-2021.
Share on Google Plus