Αναστολή λειτουργίας Κυνηγετικών Συλλόγων – Αναβολή Γενικών Συνελεύσεων και εκλογών


Με εξαιρετικά επείγουσα εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναστέλλονται οι Γενικές Συνελεύσεις και οι εκλογικές διαδικασίες στις Κυνηγετικές Οργανώσεις για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης.

Η εγκύκλιο που εστάλη στις Δασικές Υπηρεσίες και τις Κυνηγετικές Οργανώσεις αναφέρει ότι αναστέλλονται μέχρι 31/3/2020 οι Γενικές Συνελεύσεις και οι εκλογικές διαδικασίες στις Κυνηγετικές Οργανώσεις για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης τους και παρατείνεται για το παραπάνω χρονικό διάστημα η θητεία των υφιστάμενων Διοικητικών Συμβουλίων των Κυνηγετικών Οργανώσεων.

Θα ακολουθήσει επαναξιολόγηση της κατάστασης με βάση τα δεδομένα της επόμενης χρονικής περιόδου και παροχή των σχετικών οδηγιών με νεώτερη εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του ΥΠΕΝ.

Επίσης, με την εγκύκλιο γνωστοποιείται ότι οι Κυνηγετικοί Σύλλογοι που εποπτεύονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας συμπεριλαμβάνονται στους συλλόγους και σωματεία η λειτουργία των οποίων αναστέλλεται έως 31/03/2020 λόγων των έκτακτων μέτρων της πρόληψης της μετάδοσης του κωρονοϊού.
Share on Google Plus