Διοίκηση 1ου Κυνηγετικού ΣυλλόγουΣας γνωρίζουμε ότι κατόπιν προσκλήσεως του πλειοψηφούντος συμβούλου κατά τις αρχαιρεσίες στις 14-4-2019 κ. Εμμανουήλ Σκουλά του Γεωργίου, συγκροτηθήκαμε σε σώμα ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σκουλάς Εμμανουήλ του Γεωργίου
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μαρκετάκης Αριστείδης του Μύρωνα
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Γραμματικάκης Εμμανουήλ
ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ: Καπνισάκης Αντώνιος του Εμμανουήλ
ΤΑΜΙΑΣ: Ρινακάκης Κωνσταντίνος του Ιωάννη

ΜΕΛΗ
  1. Λυρώνης Γεώργιος του Κωνσταντίνου
  2. Λαμπάκης Νικάλαος του Μιχαήλ
  3. Μανουσάκης Ελευθέριος του Γεωργίου
  4. Ριζόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
  1. Παπαδάκης Θεόφιλος του Ιωάννη
  2. Βουρεξάκης Γεώργιος του Κωνσταντίνου
  3. Τζωρμπατζάκης Ηλίας του Ιωάννη

Υπεύθυνος θηροφυλακής: Μαρκετάκης Αριστείδης
Υπεύθυνοι Εκγυμναστηρίου: Λαμπάκης Νικόλας και Ριζόπουλος Γεώργιος
Share on Google Plus