Ανακοίνωση προς τα μέλη μας

Υπενθυμίζουμε στα μέλη μας ότι το κυνήγι στις κατοικημένες περιοχές απαγορεύεται όπως και σε μεμονωμένες – αγροικίες και εργοτάξια.

Επειδή υπάρχουν επανειλημμένες καταγγελίες για συγκεκριμένο εργοτάξιο στην περιοχη των Γουβών σας ενημερώνουμε ότι θα υπάρξουν αυστηροί έλεγχοι και θα επιβληθούν κυρώσεις
Share on Google Plus