Οι ζώνες εκπαίδευσης που ισχύουν σήμερα στο νομό Ηρακλείου

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι προηγούμενες ζώνες δεν ισχύουν.

Η νέα απόφαση της Δ/σης Δασών Ηρακλείου είναι η παρακάτω
ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ζωνών Εκγύμνασης Κυνηγετικών Σκύλων στην Περιφερειακή Ενότητα

Ηρακλείου »


 

Share on Google Plus