Το νέο Δ.Σ.Οι αρμοδιότητες του νέου Διοικητικού Συμβουλίου όπως προέκυψαν από το πρώτο συμβούλιο και την σύσταση σε σώμα :

Πρόεδρος: Σκουλάς Εμμανουήλ
Αντιπρόεδρος & Υπεύθυνος Θηροφυλακής: Μαρκετάκης Αριστείδης
Γεν. Γραμματέας: Κωστάκης Κωνσταντίνος
Κοσμήτορας: Γραμματικάκης Εμμανουήλ
Υπεύθυνοι Εκπαιδευτηρίου: Λαμπάκης Νικόλαος & Ριζόπουλος Γεώργιος

Share on Google Plus