Το Κυνήγι σήμερα


ΝΟΜΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΘΗΡΑΣ
 • Οι κυνηγετικές καραμπίνες επιτρέπεται να φέρουν συνολικά μέχρι τρία φυσίγγια (1 φυσίγγι στη θαλάμη + 2 στην αποθήκη) και απαγορεύεται να μπορούν να δεχθούν περισσότερα (είναι υποχρεωτική η τοποθέτηση μειωτήρα). Οι παραβάτες σύμφωνα με το νόμο 2168 (περί όπλων, πυρομαχικών κ.λπ.) τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης έξι μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον εξακοσίων ευρώ (600,00 €) και με κατάσχεση της κυνηγετικής τους καραμπίνας. Εάν αρνηθείτε τον έλεγχο ή να παραδώσετε το όπλο στο αρμόδιο ελεγκτικό όργανο, διαπράττετε το αδίκημα της απείθειας, που επιφέρει σοβαρές συνέπειες.
 • Το κυνήγι όλων των επιτρεπόμενων θηραμάτων, επιτρέπεται να ασκείται στο χρονικό διάστημα από μισή ώρα προ της ανατολής του Ηλίου μέχρι μισή ώρα μετά τη δύση του Ηλίου.
 • Απαγορεύεται η αγοραπωλησία όλων των ειδών θηραμάτων, εκτός εκείνων που προέρχονται από εκτροφεία (δημόσια ή ιδιωτικά), από ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές ή από το εξωτερικό, εφ' όσον έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες απόκτησής τους.
 • Απαγορεύεται το κυνήγι με πολεμικό, αεροβόλο ή όπλο με ραβδωτή κάνη. Επιτρέπεται μόνο με μονόκαννα, δίκαννα και τρίσφαιρες καραμπίνες με μήκος κάνης άνω των 60 εκατοστών και χωρίς πρόσθετο στόχαστρο.
 • Απαγορεύεται το κυνήγι με όπλο που στερείται άδειας κατοχής από την Αστυνομική Αρχή.
 • Απαγορεύεται το κυνήγι σε ακτίνα 250 μέτρων από κατοικημένες περιοχές και σε ακτίνα 150 μέτρων από μεμονωμένες κατοικίες, μέσα σε αμπελώνες μέχρι το τρύγημα, καθώς και σε αθέριστες και καλλιεργήσιμες εκτάσεις και οπωρώνες.
 • Απαγορεύεται η καταστροφή των φωλιών και το κυνήγι στις πηγές με ενέδρα.
 • Απαγορεύεται το κυνήγι με τη χρησιμοποίηση

  • ζωντανών κραχτών για την προσέλκυση πτερωτών θηραμάτων
  • παγίδων
  • ηχοπαραγωγών συσκευών που μιμούνται φωνές πουλιών
  • ομοιωμάτων
  • ιξών για τη σύλληψη πουλιών
 • Απαγορεύεται η μεταφορά κυνηγετικών όπλων σε υπαίθριους χώρους όταν απαγορεύεται το κυνήγι και όταν ο κυνηγός στερείται αδείας.
 • Απαγορεύεται το κυνήγι όταν το έδαφος καλύπτεται από χιόνι.
 • Απαγορεύεται η χρήση ασυρμάτων για το συντονισμό του κυνηγιού.
 • Δικαίωμα ελέγχου και έρευνας του κυνηγετικού σάκου και των μηχανοκίνητων μέσων των κυνηγών έχουν οι δασικοί υπάλληλοι, τα όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας και οι Ιδιωτικοί Φύλακες Θήρας των κυνηγετικών συλλόγων και των ομοσπονδιών.
 • Απαγορεύεται η έκδοση άδειας κυνηγιού για δύο (2) χρόνια μετά από καταδίκη για πταίσμα, και για πέντε (5) χρόνια μετά από καταδίκη για πλημμέλημα.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΘΗΡΑΣ
 • Όταν πηγαίνετε για κυνήγι, θα πρέπει να έχετε μαζί σας την άδεια κυνηγιού και την άδεια κατοχής του όπλου με το οποίο κυνηγάτε και να φοράτε το γιλέκο που προβλέπετε για να αποφεύγονται τα ατυχήματα.
 • Να συμβουλεύεστε και να ενημερώνεστε για τις θέσεις των απαγορεύσεων, των καταφυγίων κ.λ.π.
 • Να δέχεστε χωρίς αντίρρηση τον έλεγχο και έρευνα των αρμοδίων οργάνων και να συμπεριφέρεστε με ευγένεια. Σε αντίθετη περίπτωση διαπράττετε το αδίκημα της απείθειας.
 • Να έχετε πάντα μαζί σας επίδεσμο και κάποια βασικά φάρμακα
 • Να μην πυροβολείτε το θήραμα ακίνητο. Είναι αντιαθλητικό.
 • Αν βρείτε νεκρό ή σκοτώσετε ένα πουλί δακτυλιωμένο, θα πρέπει να το παραδώσετε στον Κυνηγετικό Σύλλογο ή στη Δασική Αρχή.
 • Το κυνήγι στις Ελεγχόμενες Κυνηγετικές Περιοχές επιτρέπεται μόνο ειδική άδεια που χορηγείται από τη Δασική Αρχή της περιοχής όπου βρίσκεται η Ε.Κ.Π.
 • Σε περίπτωση που συλληφθεί κάποιος για παράνομο κυνήγι, κατάσχονται όλα τα μέσα που χρησιμοποίησε, τα θηράματα και η άδεια.
 • Μη βάζετε σε θαλάμη μήκους 70 χιλιοστών φυσίγγι MAGNUM (76 χιλιοστά), γιατί θα προκληθεί βλάβη στο όπλο με πιθανό ατύχημα.
 • Οι άδειες κατοχής κυνηγετικών όπλων που εκδίδονται από την Αστυνομική Αρχή έχουν ισχύ δέκα (10) ετών. Μετά την πάροδο της δεκαετίας, θα πρέπει να υποβληθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ανανέωσή τους.
 • Να συνεργάζεστε σε κάθε προσπάθεια συλλογής στατιστικών στοιχείων (π.χ. πρόγραμμα "ΑΡΤΕΜΙΣ") για την αποτελεσματικότερη τεκμηρίωση των θέσεων των κυνηγών και την προστασία της άγριας ζωής.
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΘΗΡΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Α/Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΝΟΜΟ

ΤΙΜΩΡΕΙΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ

ΠΟΙΝΗ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ & ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΙΚΑΣΗ
1. Χρήση παγίδων, δηλητηρίων, ελκυστικών φώτων κ.λπ.
252 §5 ΝΔ 86/69

287 §17 συνδ.ΝΔ 996/71

2 χρόνια ή Χρηματική ποινή

Πλημμέλημα/Εισαγγελέας
2. Χρήση ελαστικής σφενδόνης, ομοιω-μάτων κ.λπ. : α) τριχωτά β) πτηνά
α) 252 §6 ΝΔ 86/69β)ΚΥΑ 414985/85 ΦΕΚ 757/Β αρθ.7§1ε

α)287 §2 ΝΔ 86/69β) ΚΥΑ 414985/85 ΦΕΚ 757/Β αρθ.9§2

α)Κράτηση και χρ.ποινήβ) Φυλάκιση έως 1 έτος ή χρ. ποινή 20.000 -100.000 δρχ.

α) Πταίσμα/ Δ.Δ.Κ.β) Πλημμέλημα/ Εισαγγελέας
3. Θήρα εντός καταφυγίου θηραμάτων (Άγριας Ζωής)
254 §8 ΝΔ 86/694 §2 Ν. 177/75

287 §9 ΝΔ 86/69

Φυλάκιση μέχρι 2 χρόνια

Πλημμέλημα/Εισαγγελέας
4. Κυκλοφορία κυνηγετικών σκύλων όταν και όπου απαγορεύεται η θήρα
255 §5 ΝΔ 86/695 Ν. 177/75

287 §3β ΝΔ 86/69

Χρηματική ποινή ή κράτησηή και τα δύο

Πταίσμα/ Δημ.Δασ. Κατήγορος
5. Χρήση μηχανοκίνητων πλωτών μέσων για θήρα υδροβίων πτηνών σε λίμνες, ποταμούς, ελώδεις εκτάσεις, λιμνοθά-λασσες, θαλάσσιες περιοχές και σε ακτίνα 300 μ. από τις ακτές. Θήρα από μηχαν/τα πλωτά μέσα στην ανοικτή θάλασσα που μπορούν να αναπτύξουν ταχύτητα μεγαλύτερη από 18 χλμ/ώρα
7 §1α,βΚΥΑ 414985/85

9 §2ΚΥΑ 414985/85

Φυλάκιση έως 1 έτος ή χρηματική ποινήαπό 20.000- 500.000 δρχ.

Πλημμέλημα/Εισαγγελέας

Η διάταξη ισχύει και για τους κατόχους ή οδηγούς - χειριστές των μηχανοκίνητων μέσων
6. Άσκηση θήρας από μηχανοκίνητα μέσα, μεταφορά δεμένων όπλων εκτός θήκης, χρήση προβολέων ή ελκυστικών φώτων
258§1β ΝΔ 86/69

287 §5 ΝΔ 86/69

Φυλάκιση τουλάχιστον3 μήνες,χωρίς εξαγορά

Πλημμέλημα/Εισαγγελέας
7. Μεταφορά κυνηγ. όπλου εκτός θήκης (κενού ή γεμάτου) δι' οχήματος παντός είδους ή εντός κατοικημένης περιοχής
252 §3 ΝΔ 86/69

287 §1 ΝΔ 86/69

Κράτηση και αφαίρεσηάδειας θήρας για 1 έτος

Πταίσμα/ Δημ.Δασ. Κατήγορος
8. Οδηγοί μηχανοκίνητων μέσων ως συναυ-τουργοί κ.λπ. α) τριχωτά β) πτηνά
α)258 §1γ ΝΔ 86/69β) ΚΥΑ 414985/85 ΦΕΚ 757/Β αρθ.7§1β

α)287 §5 ΝΔ 86/69β) ΚΥΑ 414985/85 ΦΕΚ 757/Β αρθ.9§2

α)Από 3 μήνες, χωρίς εξαγοράβ) Φυλάκιση έως 1 έτος ή χρ. ποινή 20.000-100.000 δρχ.

Πλημμέλημα/Εισαγγελέας
9. Μεταφορά κυν. όπλου σε περίοδο απα-γόρευσης θήρας άνευ άδειας δασικής ή αστυν. αρχής, διάβαση με δεμένο όπλο από απαγορευμένες εκτάσεις
258 §3δ,ε ΝΔ 86/69

287 §3γ ΝΔ 86/69

Χρηματική ποινή ή κράτηση ή και τα δύο

Πταίσμα/ Δημ.Δασ. Κατήγορος
10. Θήρα δι'ενέδρας (καρτέρι, σε πηγές), χρησιμοποίηση ενόπλου βοηθού άνευ αδείας, θήρα κατά ομάδες άνω των 6 (έως 10 για αγριόχοιρο - υδρόβια) κ.λπ.
258 §3α,β,γ,ζ ΝΔ 86/69 (το 3β αντικαταστά-θηκε με 7§2 Ν.177/75)

287 §3γ ΝΔ 86/6912 §4 Ν.177/75

Χρηματική ποινή ή κράτησηή και τα δύο

Πταίσμα/ Δημ.Δασ. Κατήγορος
11. Θήρα άνευ αδείας θήρας
262 §1 ΝΔ 86/69

287§11δ ΝΔ86/69

Μέχρι 1 χρόνο ή χρημ. ποινή ή και τα δύο

Πλημμέλημα/Εισαγγελέας
12. Άρνηση ελέγχου στοιχείων, κυνηγετικού σάκου ή μηχανοκίνητου μέσου, ΑΠΕΙΘΕΙΑ
289 §2 ΝΔ 86/69ΑΠΕΙΘΕΙΑ: άρθ.189 ΠΚ

287 §11ε ΝΔ 86/69

Μέχρι 1 χρόνο ή χρημ. ποινή ή και τα δύο

Πλημμέλημα/Εισαγγελέας
13. Παράνομη χρήση γεωργικών φαρμάκων σε γεωργικές εκτάσεις ή σε δάση και δασικές εκτάσεις
259 §5 ΝΔ 86/69

287 §3δ ΝΔ 86/69

Κράτηση ή πρόστιμοή και τα δύο

Πταίσμα/ Δημ.Δασ. Κατήγορος
14. Παραχώρηση κυνηγετικού όπλου σε πρόσωπο που δεν είναι εφοδιασμένο με άδεια θήρας
8 §2β Ν.2168/93

8 §5 Ν.2168/93

Φυλάκιση 1 έτους και χρημ. ποινή τουλάχιστον500.000 δρχ.

Πλημμέλημα/Εισαγγελέας
15. Θήρα ειδών που δεν επιτρέπεται το κυνήγι τους
Παράβαση της ετήσιας Υπουργικής Ρυθμιστικής της θήρας σε συνδυασμό με τις κατά τόπους Δασ. Αστυν. Διατάξεις. Βρίσκονται επίσης σε ισχύ και τα άρθρα 251,256,258,259 του Ν.86/69 και ΚΥΑ 414985/85 ΦΕΚ Β/757 αρθ.9§3 (Παραρτήματα Ι,ΙΙ όπως τροποποιήθηκαν με την ΚΥΑ 294283 ΦΕΚ 68/β/4-2-98) σε συνδυασμό με τον Ν 1850/86. - Πλημμέλημα/Εισαγγελέας
16. Άσκηση θήρας από μηχανοκίνητο μέσο ή μεταφορά κυνηγ. όπλου σε όχημα δεμένο και εκτός θήκης
258 §1β ΝΔ 86/69Για θήρα πτερωτών:7§1γ ΚΥΑ 414985/85

287 §5 ΝΔ 86/69Για θήρα πτερωτών:9§2 ΚΥΑ 414985/85

Φυλάκιση τουλάχιστον3 μήνες

Πλημμέλημα/Εισαγγελέας


ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΘΗΡΑΣ ΚΑΤΑΣΧΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ : ΟΠΛΑ - ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ - ΠΛΩΤΑ ΜΕΣΑ - ΗΧΟΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ - ΟΜΟΙΩΜΑΤΑ κ.λπ.