Χάρτες εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι προηγούμενες ζώνες δεν ισχύουν.

Η νέα απόφαση της Δ/σης Δασών Ηρακλείου είναι η παρακάτω
ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ζωνών Εκγύμνασης Κυνηγετικών Σκύλων στην Περιφερειακή Ενότητα

Ηρακλείου »