Ιστορία 1ου Κυνηγετικού Συλλόγου Ηρακλείου


Κυνηγώντας το παρελθόν, θα κάνουμε αναφορά στην ιστορία του Κυνηγετικού Συλλόγου Ηρακλείου και στην μετεξέλιξη του σε 1ου Κυνηγετικό Σύλλογο Ηρακλείου και φυσικά θα θυμηθούμε τα ονόματα των ανθρώπων εκείνων, που αγωνίστηκαν για την προσπάθεια αυτή.

ΙΣΤΟΡΙΑ 1ΟΥ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

1ος ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ίδρυση 1ου Κυνηγετικού Συλλόγου Ηρακλείου
Με την υπ' αριθμόν 79/1976 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου αναγνωρίστηκε ο 1 ος Κυνηγετικός Σύλλογος Ηρακλείου σαν νόμιμος και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 78 Α.Κ 266 του Ν Δ 86/69 «Περί Δασικού Κώδικα».
20-8-1976
Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή αποτελείται από :
 • Στ. Χατζηδάκη
 • Ν. Μενεδιάτη
 • Γ. Γιαννακουδάκης
 • Μ. Μαρκετάκης
 • Α. Σιδερής
Με την υπ' αριθμ. 207731/6008 Π.Ε απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας αναγνωρίζεται ο 1 ος Κυνηγετικός Σύλλογος Ηρακλείου σαν το μοναδικό συνεργαζόμενο με τη Δασική Υπηρεσία, Σωματείο.
Με το με αριθμό Πρακτικό Ν 5 Δ.Σ. καταρτίζεται σε Σώμα, ως εξής:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 • ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Χατζηδάκης Σταύρος
 • ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιαννακουδάκης Γεώργιος
 • ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μηνάς Σφακιανάκης
 • ΤΑΜΙΑΣ: Κουμαντάκης Ιωάννης
 • ΜΕΛΗ: Παλιούρας Νικόλαος
 • Δημόπουλος Αντώνιος
 • Σιδερής Αναστάσιος
 • Μενεδιάτης Νικόλαος

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 • Νικόλαος Νάθενας
 • Γεώργιος Τριτσάρης
 • Ιωάννης Παντελάκης 

  Από 2/9-5-1979 έως 7/17-4-1981
  Με το υπ' αριθμόν Πρακτικού 1/25-5-1979, καταρτίζεται σε Σώμα, ως εξής:

  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

  • ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μαλλιαρός Αντώνιος
  • ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δενδραλίδης Εμμανουήλ
  • ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Παρλαμάς Αλέξανδρος
  • ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ: Πουλάκης Γεώργιος
  • ΤΑΜΙΑΣ: Καλογεράκης Σωκράτης
  • ΜΕΛΗ: Χατζηστεφάνου Ευάγγελος
  • Στειακάκης Γεώργιος
  • Μαριδάκης Μιχάλης
  • Παπαδάκης Νίκος

  ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  • Παπαδάκης Ιωάννης
  • Στεφανάκης Γρηγόριος
  • Δρακάκης Εμμανουήλ 

   Από 7/17-4-1981 έως 7/29-4-1983
   Με το υπ' αριθμόν Πρακτικού 7/17-4-1981 καταρτίζεται σε Σώμα ως εξής:

   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

   • ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρλαμάς Αλέξανδρος
   • ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μαλλιαρός Αντώνιος
   • ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Σγουρός Ιωάννης
   • ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ: Δενδραλίδης Εμμανουήλ
   • ΤΑΜΙΑΣ: Μαριδάκης Μιχάλης
   • ΜΕΛΗ: Γεωργαλής Ανδρέας
   • Μπουνάκης Σταύρος
   • Κοπανάς Παναγιώτης
   • Στειακάκης Γεώργιος

   ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

   • Στεφανάκης Γρηγόριος
   • Κάββαλος Κίσανδρος
   • Παπαδάκης Ιωάννης 

    Από 7/29-4-1983 έως 5/6-5-1985
    Με το υπ' αριθμόν 7/29-4-1983 Πρακτικό Δ.Σ. καταρτίζεται σε Σώμα, ως εξής:

    ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

    • ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρλαμάς Αλέξανδρος
    • ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δενδραλίδης Εμμανουήλ
    • ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Πετράκης Δημήτρης
    • ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ: Εργαζάκης Πολυχρόνης
    • ΤΑΜΙΑΣ: Μαλλιαρός Αντώνιος
    • ΜΕΛΗ: Κάββαλος Κίσανδρος
    • Μαριδάκης Μιχάλης
    • Παπαδάκης Ιωάννης
    • Κουνάλης Γεώργιος

    ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

    • Αρετάκης Γεώργιος
    • Στεφανάκης Γρηγόριος
    • Στειακάκης Γεώργιος 

     Από 5/6-5-1985 έως 4/22-4-1987
     Με το υπ' αριθμό 5/6-5-1985 Πρακτικό Δ.Σ. καταρτίζεται σε Σώμα, ως εξής:

     ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

     • ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λέκκας Μιχάλης-Φοίβος
     • ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρλαμάς Αλέξανδρος
     • ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Πυργιανάκης Ιωάννης
     • ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ: Κάββαλος Κίσανδρος
     • ΤΑΜΙΑΣ: Δενδραλίδης Μανόλης
     • ΜΕΛΗ: Κουνάλης Γεώργιος
     • Μαρής Γεώργιος
     • Μενεδιάτης Νικόλαος
     • Πετράκης Δημήτριος
     ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ :
     • Στειακάκης Γεώργιος
     • Παναούσης Κων/νος και Κουναλάκης Γεώργιος 

      Από 4/22-4-1987 έως 3/18-3-1989
      Με το υπ' αριθμόν 4/22-4-1987 Πρακτικό Δ Σ καταρτίζεται σε Σώμα, ως εξής:

      ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

      • ΠΡΟΕΔΡΟΣ:Παρλαμάς Αλέξανδρος
      • ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάββαλος Κίσανδρος
      • ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Καλογεράκης Σωκράτης
      • ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ: Στειακάκης Γεώργιος
      • ΤΑΜΙΑΣ: Μαριδάκης Μιχάλης
      • ΜΕΛΗ: Πετράκης Δημήτρης
      • Παναούσης Κων/νος
      • Μουντράκης Νικόλαος
      • Δενδραλίδης Εμμανουήλ

      ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

      • Παπαδάκης Ιωάννης
      • Κασαπάκης Μιχάλης
      • Μενεδιάτης Νίκος 

       Από 3/18-4-1989 έως 5/28-4-1991
       Με το υπ' αριθμόν 3/18-4-1989 Πρακτικό Δ Σ καταρτίζεται σε Σώμα, ως εξής:

       ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

       • ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σγουρός Ιωάννης
       • ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αμανάκης Νικόλαος
       • ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Χελιδόνης Εμμανουήλ
       • ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ: Κοπανάς Παναγιώτης
       • ΤΑΜΙΑΣ: Μπλευράκης Ιωάννης
       • ΜΕΛΗ: Ακουμιανάκης Γεώργιος
       • Καζαντζάκης Ιωάννης
       • Κουνάλης Γεώργιος
       • Φανουράκης Ανδρέας

       ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

       • Κομανταχάκης Γεώργιος
       • Καρουζάκης Εμμανουήλ
       • Συνανίδης Πρόδρομος 

        Από 5/28-4-1991 έως 6/21-4-1993
        Με το υπ' αριθμόν 5/28-4-1991 Πρακτικό Δ Σ καταρτίζεται σε Σώμα, ως εξής:

        ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

        • ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρλαμάς Αλέξανδρος
        • ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάββαλος Κίσανδρος
        • ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Χελιδόνης Εμμανουήλ
        • ΤΑΜΙΑΣ: Στειακάκης Γεώργιος
        • ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ: Κολλαρετάκης Γεώργιος
        • ΜΕΛΗ: Παναούσης Κων/νος
        • Κουνάλης Γεώργιος
        • Σφακιανάκης Εμμανουήλ
        • Μουντράκης Νικόλαος

        ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

        • Παπαδάκης Ιωάννης
        • Καζαντζάκης Ιωάννης
        • Φωνιαδάκης Δημήτριος 

         Από 6/21-4-1993 έως 4/26-4-1995
         Με το με αριθμό 6/21-4-1993 Πρακτικού Δ Σ καταρτίζεται σε Σώμα ως εξής:

         ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

         • ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρλαμάς Αλέξανδρος
         • ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σφακιανάκης Εμμανουήλ
         • ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Τσαγκαράκης Γεώργιος
         • ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ: Παναούσης Κων/νος
         • ΤΑΜΙΑΣ: Κάββαλος Κίσανδρος
         • ΜΕΛΗ: Περογαμβράκης Μύρων
         • Κουνάλης Γεώργιος
         • Γιαννακουδάκης Κων/νος
         • Καπετανάκης Ανδρέας

         ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

         • Παπαδάκης Ιωάννης
         • Καραμήτρος Χρήστος
         • Κολλαρετάκης Γεώργιος 

          Από 4/26-4-1995 έως 5/10-4-1997
          Με το υπ' αριθμό 4/26-4-1995 Πρακτικό Δ Σ καταρτίζεται σε Σώμα ως εξής:

          ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

          • ΠΡΟΕΔΡΟΣ:Παρλαμάς Αλέξανδρος
          • ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Φανουράκης Ανδρέας
          • ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Αμανάκης Νικόλαος
          • ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ: Παναούσης Κων/νος
          • ΤΑΜΙΑΣ: Κάββαλος Κίσανδρος
          • ΜΕΛΗ: Γιαννακουδάκης Κων/νος
          • Κοπανάς Παναγιώτης
          • Προμπονάς Κων/νος
          • Φωνιαδάκης Δημήτριος

          ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

          • Στειακάκης Γεώργιος
          • Κομονταχάκης Γεώργιος
          • Παπαδάκης Ιωάννης 

           Από 5/10-4-1997 έως 8/21-5-1999
           Με το υπ' αριθμό 5/10-4-1997 Πρακτικό Δ Σ καταρτίζεται σε Σώμα, ως εξής:

           ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

           • ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αμανάκης Νικόλαος
           • ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μαθιουδάκης Εμμανουήλ
           • ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Γραμματικάκης Εμμανουήλ
           • ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ: Μανιδάκης Μιχάλης
           • ΤΑΜΙΑΣ: Τιμιωτεράκης Μανόλης
           • ΜΕΛΗ: Κοντογιάννης Εμμανουήλ
           • Μανουσάκης Ελευθέριος
           • Κουβαρτάς Ευστάθιος
           • Πετράκης Εμμανουήλ

           ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

           • Κομονταχάκης Γεώργιος
           • Τζανιδάκης Εμμανουήλ
           • Προμπονάς Κων/νος 

            Από 8/21-5-1999 έως 7/3-5-2001
            Με το υπ' αριθμό 8/21-5-1999 Πρακτικό Δ Σ καταρτίζεται σε Σώμα, ως εξής:

            ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

            • ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αμανάκης Νικόλαος
            • ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μαθιουδάκης Εμμανουήλ
            • ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Γραμματικάκης Εμμανουήλ
            • ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ: Ριζόπουλος Γεώργιος
            • ΤΑΜΙΑΣ: Τιμιωτεράκης Εμμανουήλ
            • ΜΕΛΗ: Κοντογιαννάκης Εμμανουήλ
            • Μαρκετάκης Αριστείδης
            • Καμπούρης Γεώργιος
            • Ξενάκης Γεώργιος

            ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

            • Κομονταχάκης Γεώργιος
            • Προμπονάς Κων/νος
            • Ακουμιανάκης Γεώργιος 

             Από 7/3-5-2001 έως 7/9-4-2003
             Με το υπ' αριθμό 7/3-5-2001 Πρακτικό Δ Σ καταρτίζεται σε Σώμα, ως εξής:

             ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

             • ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Φραγκιαδουλάκης Μανόλης
             • ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ζαχαριουδάκης Κων/νος
             • ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Παπαδάκης Δημήτριος
             • ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ: Τσαντηράκης Κων/νος
             • ΤΑΜΙΑΣ: Κατσούγκρης Ετέαρχος
             • ΜΕΛΗ: Κατσαμποξάκης Σπύρος
             • Ιατράκης Ζαχαρίας
             • Μιχελάκης Πέτρος
             • Μανουσάκης Ελευθέριος

             ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

             • Στεφανάκης Νικόλαος
             • Μαυριτσάκης Μιχάλης
             • Σεληνιωτάκης Κυριάκος 

              Από 7/9-4-2003 έως 8/20-4-2005
              Με το υπ' αριθμό 7/9-4-2003 Πρακτικό Δ Σ, καταρτίζεται σε Σώμα, ως εξής:

              ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

              • ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Φραγκιαδουλακης Μανόλης
              • ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατσαμποξάκης Σπύρος
              • ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Τσαντηράκης Κων/νος
              • ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ: Ανδρεαδάκης Δημήτριος
              • ΤΑΜΙΑΣ: Κατσούγκρης Ετέαρχος
              • ΜΕΛΗ: Σεληνιωτάκης Κυριάκος
              • Παπουτσάκης Σταύρος
              • Θεοδωράκης Στυλιανός
              • Κομψέλης Βασίλειος

              ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

              • Μαυριτσάκης Μιχάλης
              • Χρηστάκης Μαρίνος
              • Βαμβουκάκης Ιωάννης 

               Από 8/20-4-2005 έως 9/30-4-2007
               Με το υπ' αριθμό 8/20-4-2005 Πρακτικό Δ Σ καταρτίζεται σε Σώμα, ως εξής:

               ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

               • ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Φραγκιαδουλάκης Μανόλης
               • ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατσαμποξάκης Σπύρος
               • ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Σεληνιωτάκης Κυριάκος
               • ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ: Κομψέλης Βασίλειος
               • ΤΑΜΙΑΣ: Νικολακόπουλος Διονύσιος
               • ΜΕΛΗ: Παπαδάκης Δημήτριος
               • Γενετζάκης Θωμάς
               • Μαλλιαράκης Μιχάλης
               • Μανουσάκης Ελευθέριος

               ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

               • Βολοσυράκης Χαράλαμπος
               • Καλυκάκης Ευάγγελος
               • Παπουτσάκης Σταύρος

                Από 9/30-4-2007 έως 12-4-2009
                Με το με αριθμό Πρακτικού 9/30-4-2007 Δ Σ καταρτίζεται σε Σώμα, ως εξής:

                ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                • ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σγουρός Ιωάννης
                • ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μιχελάκης Πέτρος
                • ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Αποστολάκης Ιωάννης
                • ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ: Βολοσυράκης Χαράλαμπος
                • ΤΑΜΙΑΣ: Χρηστάκης Μαρίνος
                • ΜΕΛΗ: Ασκιανάκης Αιμίλιος
                • Μεραμβελιωτάκης Συμεών
                • Μπελεχάκης Γεώργιος
                • Πάγκαλος Νικόλαος

                ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                • Κυριακάκης Ιωάννης
                • Κοκοδρούλης Ευάγγελος
                • Ματθαιάκης Στυλιανός

                 Από 12-4-2009 έως 5-5-2011  
                 Με το με αριθμό Πρακτικού 10/12-4-2009 Δ Σ καταρτίζεται σε Σώμα, ως εξής:

                 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                 • ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σγουρός Ιωάννης
                 • ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ασκιανάκης Αιμίλιος
                 • ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Αποστολάκης Ιωάννης
                 • ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ: Παπαδάκης Απόστολος
                 • ΤΑΜΙΑΣ: Μιχελάκης Πέτρος
                 • ΜΕΛΗ: Μεραμβελιωτάκης Συμεών
                 • Καπετανάκης Ζαχαρίας
                 • Γενειατάκης Νικόλαος
                 • Βολοσυράκης Χαράλαμπος  

                 ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                 • Κυριακάκης Ιωάννης
                 • Πλατινάκης Γεώργιος
                 • Κυπριωτάκης Γεώργιος


                  Από 5-5-2011 έως 10-5-2013 
                  Με το με αριθμό Πρακτικού 10/5-5-2011 Δ Σ καταρτίζεται σε Σώμα, ως εξής:

                  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                  • ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σγουρός Ιωάννης
                  • ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μεραμβελιωτάκης Συμεών 
                  • ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Παπαδάκης Γεώργιος 
                  • ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ: Παπαδάκης Απόστολος
                  • ΤΑΜΙΑΣ: Ριζόπουλος Γεώργιος
                  • ΜΕΛΗ: Καπετανάκης Ζαχαρίας
                  • Καπετανάκης Εμμανουήλ
                  • Ξυδάκης Ιωάννης
                  • Τσίχλας Ματθαίος

                  ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                  • Πλατινάκης Γεώργιος
                  • Μαλλιαράκης Μιχαήλ
                  • Γενειατάκης Νικόλαος

                   Από 10-5-2013 έως 4-5-2015 
                   Με το με αριθμό Πρακτικού 8/10-5-2013 Δ Σ καταρτίζεται σε Σώμα, ως εξής:

                   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                   • ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λυρώνης Γεώργιος 
                   • ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παπαδάκης Απόστολος 
                   • ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Σταματόπουλος Χρήστος 
                   • ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ: Τουτουντζής Βασίλειος
                   • ΤΑΜΙΑΣ: Σκουλατάκης Γεώργιος 
                   • ΜΕΛΗ: Λεμπιδάκης Μιχαήλ
                   • Νινιράκης Μιχαήλ
                   • Μπουντώνας Μιχαήλ 
                   • Κουτουλάκης Χριστ.

                   ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                   • Bολοσυράκης Χαράλαμπος
                   • Παπαδάκης Ιωάννης
                   • Γενειατάκης Νικόλαος


                    Από 4-5-2015 έως 4-5-2017
                    Με το με αριθμό Πρακτικού 9/4-5-2015 Δ Σ καταρτίζεται σε Σώμα, ως εξής:

                    ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                    • ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Χρηστάκης Μαρίνος  
                    • ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μιχελάκης Πέτρος  
                    • ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κοτζαδάκης Εμμανουήλ
                    • ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ: Περβολαράκης Ιωάννης
                    • ΤΑΜΙΑΣ: Παπαδάκης Κωνσταντίνος  
                    • ΜΕΛΗ: Λυρώνης Γεώργιος 
                    • Παπαδάκης Απόστολος 
                    • Καρβελάς Ευάγγελος
                    • Τζανάκης Κωνσταντίνος

                    ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                    • Bολοσυράκης Χαράλαμπος
                    • Δεληγιάννης Δημήτριος
                    • ΠανταζήςΛάμπρος           
                    •  
                    Από 4-5-2017 έως 4-5-2019
                    Με το με αριθμό Πρακτικού 9/4-5-2015 Δ Σ καταρτίζεται σε Σώμα, ως εξής:

                    ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                    • ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μαυράκης Νικόλαος
                    • ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μαρκετάκης Άρης 
                    • ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Νινιράκης Μιχαήλ
                    • ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ: Παπαδάκης Απόστολος
                    • ΤΑΜΙΑΣ: Ρινακάκης Κωνσταντίνος
                    • ΜΕΛΗ: Αποστολάκης Δημήτριος
                    • Γενετζάκης Θωμάς
                    • Χρηστάκης Μαρίνος
                    • Φραγκιαδάκης Ζαχαρίας

                    ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                    • Κοντογιάννης Μάρκος
                    • Βαμβουκάκης Ιωάννης
                    • Λυρώνης Γεώργιος